Quy Định Sửa Đồ
Quy định về việc sửa chữa sản phẩm tại Mibebe:

- Thời gian sửa sản phẩm 2 - 3 ngày. Mibebe không nhận sửa hàng gấp.
- Sau khi đồ sửa của Quý khách được hoàn thiện, nhân viên bán hàng sẽ thông báo để Quý khách đến nhận đồ sửa tại cửa hàng. Thời gian trả đồ sửa là sau 16h hằng ngày.
- Đối với hàng nguyên giá, Mibebe sẽ sửa miễn phí cho Quý khách.
- Đối với hàng giảm giá, Mibebe sẽ thu phí sửa đồ theo bảng quy định sau.

 STTNội dungMức giá ( VNĐ )Thời gian trả đồ
1Lên gấu đơn giản - 1 lớp40.000 3 ngày
2Lên gấu đơn giản - 2 lớp60.0003 ngày
3Bóp, nới đơn giản - 1 lớp45.0003 ngày
4Bóp, nới đơn giản - 2 lớp
65.0003 ngày
5Lên vai áo đơn giản60.0003 ngày
6Hạ size sản phẩm120.0003 ngày